浙北杭嘉湖方言语音研究

封面
中國社会科学出版社, 2007 - 340 頁
Ben shu cong zhe bei hang jia hu fang yan yu de li shi di li gai kuang, Yu yan gai kuang, Qi liu fen diao, Ci zhuo sheng mu zi de gui diao, Xiao cheng yan, Yan bai yi du, Qi ta yu yin xian xiang, Zi yin dui zhao dui gai fang yan yu yan jin xing le xi tong de yan jiu.

搜尋書籍內容

讀者評論 - 撰寫評論

我們找不到任何評論。

常見字詞

書目資訊